فرخ شهر

فرخ شهر -


حمیدرضا شاهرخی
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
5/31/2023 11:54:11 PM
Menu