لنده دوگنبدان

لنده دوگنبدان -


محمد دهقان
ششم دبستان - لنده دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین السادات میرسالاری
ششم دبستان - لنده دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 9:49:06 PM
Menu