شوشتر

رتبه های تک رقمی کنکور شوشتر

هانیه لله گانی دوزکی
رتبه 4 منطقه 3
101 سال
سجاد منجزی
رتبه 5 منطقه 3
94 سال
مهدی سیلاوی
رتبه 6 منطقه سه
90 سال
عبداله عبدالهی آرپناهی
رتبه 4 منطقه سه
89 سال
یوسف صیفوری پور
رتبه 3 منطقه سه
88 سال
رضا حسن زاده
رتبه 4 منطقه سه
85 سال

5/31/2023 1:57:18 PM
Menu