تربت حيدريه

رتبه های تک رقمی کنکور تربت حيدريه

یونس نقیبیان
رتبه 7 منطقه 2
101 سال
علی عبداله زاده
رتبه 2 کشوری
97 سال
سینا شیبانی
رتبه 4 منطقه 2
96 سال
محمد امین روان بخش
رتبه 2 کشوری
95 سال
میلاد علایی
رتبه 3 کشوری
84 سال
سیدمحسن رییس زاده بجستانی
رتبه 6 منطقه سه
83 سال

5/31/2023 3:54:32 AM
Menu