قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی كارشناسي ارشد علوم قضايي

36 نفر قبولی های دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري در رشته ی كارشناسي ارشد علوم قضايي
28نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
5 نفر
3 سال دانش آموز کانون
9 نفر
2 سال دانش آموز کانون
14 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري

فضلی نودشتی امیرمحمد

از ساري

4 سال از نهم

روزانه

بقائی محمد

از شهركرد

4 سال از نهم

روزانه

هوشیاری محمدعرفان

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

بزاز بنابی محمدمهدی

از بناب

4 سال از نهم

روزانه

صادقی امیرمحمد

از يزد

4 سال از نهم

روزانه

امامی بافرانی محمد

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

آرمان مهر میرعلی

از بناب

3 سال از دهم

روزانه

نخعی علی

از جيرفت

3 سال از دهم

روزانه

سیدی سیدمحمد

از رامسر

3 سال از دهم

روزانه

نبوی سیدامیرمسعود

از زنجان

3 سال

روزانه

علیزاده فنائلو فرزین

از خوي

3 سال از دهم

روزانه

صنعتی صائب

از جيرفت

3 سال از دهم

روزانه

علیخانی محمدرضا

از شيراز

3 سال از دهم

روزانه

اصغری‌ طایفه‌عمله مهدی

از اهر

3 سال از دهم

روزانه

محمودی محمد

از تاكستان

2 سال از يازدهم

روزانه

عباسی لمسو علی

از بابل

2 سال از يازدهم

روزانه

خادم الشریعه ناصری محمدجواد

از قزوين

2 سال از يازدهم

روزانه

سلطانی رمون محمدامین

از جيرفت

2 سال از يازدهم

روزانه

حسینی سیدمحمدحسین

از محمديه

2 سال از يازدهم

روزانه

کولیوند محمد

از ملاير

2 سال از يازدهم

روزانه

فیضی امیرحسین

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

محبی امیرعباس

از بابلسر

2 سال از يازدهم

روزانه

نوردی سیدمحمد

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

حاجی محمودی امیرمسعود

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

کرامتی مقدم سیدمحمدحسین

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

جنت آبادی امیرحسین

از بيرجند

2 سال از يازدهم

روزانه

مرشدلو رسول

از نيشابور

2 سال از يازدهم

روزانه

فرمانی علیرضا

از سنقر

2 سال از يازدهم

روزانه

زارع مجتبی

از مرودشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

احمدپورسامانی محمدمهدی

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

جداخانلو حامد

از ملارد

1 سال از دوازدهم

روزانه

میر ستاریان میر سجاد

از شهرك سهند

1 سال از دوازدهم

روزانه

حسینعلی پورقمرلکی مهدی

از رباط كريم

1 سال

روزانه

محمدی علی

از محمديه

1 سال از دوازدهم

روزانه

کریمی بیجارگاه محمدمهدی

از لاهيجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

تقوائی مقدم امیرحسین

از كاشمر

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:56:14 AM
Menu