قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی زيست شناسي

20 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زيست شناسي
13نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
5 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

زيست شناسي

دانشگاه تهران20 دانشگاه شاهد - تهران9 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران23 دانشگاه كاشان9 دانشگاه يزد17 دانشگاه الزهرا(س) - تهران23 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)34 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل20 دانشگاه شيراز7 دانشگاه اصفهان18 دانشگاه فردوسي - مشهد23 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران27 دانشگاه تبريز27 دانشگاه گيلان - رشت11 دانشگاه ملاير23 دانشگاه كردستان - سنندج21 دانشگاه مراغه17 دانشگاه لرستان - خرم آباد7 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)18 دانشگاه ايلام12 دانشگاه گلستان - گرگان8 دانشگاه مازندران - بابلسر27 دانشگاه شهرکرد9 دانشگاه زنجان10 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان5 دانشگاه اراک 12 دانشگاه دامغان9 دانشگاه رازي کرمانشاه6 دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم27 دانشگاه قم12 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار18 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان17 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک20 دانشگاه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان21 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان10

زيست فناوري-دانشگاه تهران

روستایی فیروز آباد کیاندخت

از مشهد

4 سال

روزانه

حسینی سید ماهان

از شهريار

3 سال از دهم

روزانه

علی محمد زاده الناز

از شهر قدس

3 سال از دهم

روزانه

خسروی لرگانی هدیه

از نوشهر

3 سال

روزانه

باری عرفان

از مشهد

3 سال

روزانه

سهراب زاده کیمیا

از قزوين

3 سال

روزانه

باهوش فائزه

از قائن

2 سال از يازدهم

روزانه

میروزیری احد

از كرمان

2 سال از يازدهم

روزانه

شورگشتی کوثر

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

جمال الدینی سیده زهرا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

یعقوبی هومن

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

سید شازیله سیده فاطمه

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

قبادی صدیقه

از آمل

2 سال از يازدهم

روزانه

نخبه زارع نرگس

از هشتگرد

1 سال از دوازدهم

روزانه

سلیمانی امیر

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمودیان هانیه

از بانه

1 سال

روزانه

ضیا محمدجواد

از تهران

1 سال

روزانه

رزاقی عرفان

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

ملکی یاسمن

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

محقق ساجده

از تهران

1 سال

روزانه
6/6/2023 2:21:59 AM
Menu