قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم آزمايشگاهي

25 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی علوم آزمايشگاهي
18نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
9 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

علوم آزمايشگاهي

دانشگاه علوم پزشکي تهران25 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد21 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران16 دانشگاه علوم پزشکي شيراز34 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران1 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان8 دانشگاه علوم پزشکي ايران19 دانشگاه علوم پزشکي تبريز33 دانشگاه علوم پزشکي يزد21 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان9 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج16 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان7 دانشگاه علوم پزشکي فسا18 دانشگاه علوم پزشکي اروميه16 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)13 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند21 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان4 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان3 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز21 دانشگاه علوم پزشکي بابل19 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري26 دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان4 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل20 دانشگاه علوم پزشکي قزوين10 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر21 دانشگاه علوم پزشکي كرمان20 دانشگاه علوم پزشکي كاشان18 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد5 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان3 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج16 دانشگاه علوم پزشکي جهرم20 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد39 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه13 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس13 دانشكده علوم پزشكي مراغه17 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)12 دانشگاه علوم پزشکي همدان27 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان17 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)13 دانشگاه علوم پزشکي زنجان24 دانشگاه علوم پزشکي دزفول19 دانشگاه علوم پزشکي ايلام17 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار19 دانشگاه علوم پزشکي قم14 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج13 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد19 دانشگاه علوم پزشکي گناباد18 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه17 دانشکده علوم پزشکي گراش15 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)17 دانشكده علوم پزشكي سراب11 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان19 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي اراک17 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان3 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود18 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان20 دانشگاه علوم پزشکي سمنان18 دانشكده علوم پزشكي آبادان12 دانشكده علوم پزشكي خمين8 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد17 دانشکده علوم پزشکي سيرجان24 دانشگاه علوم پزشکي بم14 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت16 دانشگاه علوم پزشکي زابل10 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر11

علوم آزمايشگاهي-دانشگاه علوم پزشکي تهران

قندی امیرحسین

از نيشابور

5 سال

روزانه

طایفی اشکان

از مشهد

5 سال

روزانه

ناظر ملینا

از شهريار

5 سال

روزانه

نقی نژاد دیوشلی فاطمه

از لنگرود

4 سال

روزانه

علی دوست بهناز

از قوچان

4 سال

روزانه

ارشادفرکار محمد

از مراغه

4 سال

روزانه

حاجی عباس اوغلی ثنا

از شهرك سهند

3 سال

روزانه

عاشق مدینه الهه

از يزد

3 سال

روزانه

میرزازاده امیرحسین

از ملارد

3 سال از دهم

روزانه

جعفری قریچه ثنا

از تبريز

2 سال

روزانه

مهرنهاد زهرا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

بسطامی یاسمن

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

انصاری فاطمه

از اهواز

2 سال از يازدهم

روزانه

ناجی سیدسامی

از گرگان

2 سال از يازدهم

روزانه

برزگر فاطمه

از قرچك

2 سال

روزانه

کرامتی فر سمانه

از رودهن

2 سال

روزانه

پورسلان فاطمه

از اهواز

2 سال

روزانه

کنعانی مقدم زهرا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

دریایی امیرحسین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

ظرفيت مازاد

اسحاقی رها

از اراك

1 سال از دوازدهم

روزانه

نیکخواه بابائی امیرعلی

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

بیرنگ فاطمه

از شهر قدس

1 سال

روزانه

تسلیم بخش فاطمه

از بندرانزلي

1 سال

روزانه

استیری ستاره

از تهران

1 سال

ظرفيت مازاد

بادرونده زهرا

از تهرانسر

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:40:33 AM
Menu