قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مديريت

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مديريت
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مديريت

دانشگاه تهران7 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)11 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران15 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران16 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)6 دانشگاه الزهرا(س) - تهران5 دانشگاه خوارزمي تهران15 دانشگاه شيراز6 دانشگاه اصفهان10 دانشگاه فردوسي - مشهد11 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه علوم پزشکي تبريز18 دانشگاه كاشان4 دانشگاه يزد14 دانشگاه قم8 دانشگاه علوم پزشکي شيراز16 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس5 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران9 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان14 دانشگاه اروميه8 دانشگاه كردستان - سنندج4 دانشگاه علوم پزشکي قزوين9 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز11 دانشگاه علوم پزشکي يزد18 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل6 دانشگاه ميبد 15 دانشگاه مازندران - بابلسر22 دانشگاه اراک 4 دانشگاه گلستان - گرگان6 دانشگاه گيلان - رشت22 دانشگاه زنجان6 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان5 دانشگاه لرستان - خرم آباد2 دانشگاه خليج فارس - بوشهر9 دانشگاه سمنان20 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)7 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 11 دانشگاه شهيد چمران اهواز7 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج15 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران29 دانشگاه علوم پزشکي بم12 دانشگاه علوم پزشکي زابل8 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک7 دانشگاه ايلام5 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان7 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد10 دانشگاه صنعتي شاهرود8 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار3 دانشگاه بجنورد7 دانشگاه اردکان1 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)16 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان7 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3 دانشگاه ولايت - ايرانشهر6 مجتمع آموزش عالي گناباد14 دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)8 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)5 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک12 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان9 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)1 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)3 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند8 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين14 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)3 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)3 مرکز آموزش عالي لامرد2 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)2 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)2

مديريت بازرگاني-دانشگاه تهران

داراب خانی محمد نوید

از سرابله

5 سال

روزانه

شاهمرادی ساغر

از كرج

5 سال

روزانه

شریفی مهنوش

از تهران

4 سال

روزانه

خنکدارطارسی فاطمه

از قائم شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

میرزایی عسگرانی عرفان

از تهران

1 سال

روزانه

زندی آتشبار رومینا

از تهران

1 سال

روزانه

شیری علی آباد محمدحسین

از تهران

1 سال

روزانه
6/2/2023 4:29:39 AM
Menu