قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي کامپيوتر

34 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي کامپيوتر
25نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
5 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
8 نفر
2 سال دانش آموز کانون
9 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

مهندسي کامپيوتر

دانشگاه صنعتي شريف - تهران34 دانشگاه تهران15 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران22 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران21 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران18 دانشگاه صنعتي اصفهان42 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)8 دانشگاه شيراز26 دانشگاه فردوسي - مشهد55 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 52 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران15 دانشگاه الزهرا(س) - تهران8 دانشگاه شاهد - تهران4 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين10 دانشگاه اصفهان42 دانشگاه صنعتي شيراز10 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان18 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)11 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 40 دانشگاه بوعلي سينا - همدان10 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان10 دانشگاه تبريز61 دانشگاه گيلان - رشت18 دانشگاه كاشان21 دانشگاه يزد55 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران7 دانشگاه زنجان14 دانشگاه شهيد چمران اهواز12 دانشگاه صنعتي قم6 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)6 دانشگاه قم23 دانشگاه مازندران - بابلسر21 دانشگاه اراک 17 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان40 دانشگاه صنعتي همدان15 دانشگاه گلستان - گرگان9 دانشگاه اروميه10 دانشگاه رازي کرمانشاه19 دانشگاه شهرکرد30 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز27 مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا9 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل16 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)12 دانشگاه خليج فارس - بوشهر12 دانشگاه صنعتي اروميه15 دانشگاه سمنان51 دانشگاه اردکان12 دانشگاه كردستان - سنندج21 دانشگاه ايلام3 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل10 دانشگاه صنعتي شاهرود33 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس9 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)7 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر12 دانشگاه صنعتي بيرجند18 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار19 دانشگاه فسا12 دانشگاه ملاير15 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 17 دانشگاه ميبد 15 دانشگاه لرستان - خرم آباد12 دانشگاه ياسوج10 دانشگاه بجنورد18 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول29 دانشگاه بيرجند45 مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا22 دانشگاه دامغان16 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان14 دانشگاه صنعتي قوچان15 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان11 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)14 دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار12 دانشگاه صنعتي كرمانشاه4 دانشگاه بناب17 دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)16 دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران)11 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان6 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)7 دانشگاه جهرم22 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند10 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک12 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)17 دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)15 مركز اموزش عالي محلات11 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد13 دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت)8 دانشگاه صنعتي سيرجان8 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون3 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان8 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران2 دانشگاه ولايت - ايرانشهر2 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان17 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش)1 دانشگاه تربت حيدريه18 مجتمع آموزش عالي گناباد7 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين6 مجتمع آموزش عالي بم7 دانشگاه زابل2

مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

هجری محمد

از كرج

9 سال از چهارم دبستان

روزانه

نجیبی سیدعلی

از شيراز

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

محمودآبادی صادق

از گناباد

7 سال از ششم دبستان

روزانه

آقائی آرائی حسین

از شيرگاه

6 سال از هفتم

روزانه

دلیلی سیدارشان

از ساري

5 سال از هشتم

روزانه

زلفی موصلو یاسمن

از شيراز

4 سال از نهم

روزانه

ابوترابی محمدمهدی

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

ممتاز اصفهانی سیدمحمدپوریا

از اصفهان

4 سال از نهم

روزانه

جلالی آریا

از لاهيجان

3 سال از دهم

روزانه

سلطانی محمدباقر

از شيراز

3 سال از دهم

روزانه

توانگر آرش

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

خادمیان اشکان

از قائم شهر

3 سال از دهم

روزانه

عرفان آرانی رضا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

مهدی زاده ذوالپیرانی سهیل

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

عبدی محمدمهدی

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

کرمی محمدامین

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

صومی رضا

از پاكدشت

2 سال از يازدهم

روزانه

حسینی مقدم شهاب

از بجنورد

2 سال از يازدهم

روزانه

باقری امیرحسین

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

مفیضی محمدرضا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

محمدی کوبیجاری شایان

از رشت

2 سال از يازدهم

روزانه

محمدی سیده سلاله

از زنجان

2 سال از يازدهم

روزانه

عسگری فاطمه

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

قریشی سید ماهان

از ساري

2 سال از يازدهم

روزانه

ده باشی قربانعلی حمیدرضا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

افشار مهیار

از لاهيجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

نشایی سیدپارسا

از رشت

1 سال از دوازدهم

روزانه

مهدوی فر علی

از كاشان

1 سال از دوازدهم

روزانه

عباسی علی

از شهركرد

1 سال از دوازدهم

روزانه

هادی مهدی

از اشتهارد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حافظی حسین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

علی پورآهنگر رضا

از بابل

1 سال از دوازدهم

روزانه

چراغی محمد

از ايلام

1 سال از دوازدهم

روزانه

مجیدی یزدی محمدصادق

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:18:29 AM
Menu