قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی حسابداري

1 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی حسابداري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

حسابداري

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران1 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1 دانشگاه الزهرا(س) - تهران1 دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد1 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)1 دانشگاه اصفهان1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان2 دانشگاه اروميه2 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران3 دانشگاه فردوسي - مشهد2 دانشگاه كردستان - سنندج3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان1 دانشگاه زنجان2 دانشگاه گيلان - رشت2 دانشگاه مازندران - بابلسر2 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج1 دانشگاه صنعتي شاهرود1 دانشگاه بجنورد3 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)1 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان1 دانشگاه ايلام1 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز3 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1 دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم3 دانشگاه سمنان1 دانشگاه جهرم1 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند2 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان1 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک1 دانشگاه بزگمهر قاينات2 دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك1 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان2 دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز1

حسابداري-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

خسروی محسن

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه
6/10/2023 6:29:04 PM
Menu