قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی حقوق

27 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی حقوق
17نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
7 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
10 نفر

حقوق

دانشگاه تهران27 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران47 دانشگاه خوارزمي تهران12 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران18 دانشگاه الزهرا(س) - تهران15 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)13 دانشگاه اصفهان29 دانشگاه شاهد - تهران18 دانشگاه فردوسي - مشهد17 دانشگاه شيراز33 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين12 دانشگاه تبريز25 دانشگاه مازندران - بابلسر41 دانشگاه يزد22 دانشگاه بوعلي سينا - همدان31 دانشگاه كاشان13 دانشگاه قم15 دانشگاه زنجان9 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز11 دانشگاه اراک 7 دانشگاه شهيد چمران اهواز12 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 7 دانشگاه سمنان17 دانشگاه گيلان - رشت16 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل10 دانشگاه بجنورد9 دانشگاه ميبد 11 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس6 دانشگاه بيرجند10 دانشگاه گلستان - گرگان17 دانشگاه شهرکرد14 دانشگاه رازي کرمانشاه18 دانشگاه اروميه9 دانشگاه كردستان - سنندج25 دانشگاه لرستان - خرم آباد9 مجتمع آموزش عالي گناباد8 دانشگاه ايلام6 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران14 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد12 دانشگاه مراغه15 دانشگاه ملاير18 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان6 دانشگاه دامغان16 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 6 دانشگاه زابل9 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)4 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)8 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران3 دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم8 دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد23 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)11 دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد8 دانشگاه غيرانتفاعي عدالت2

حقوق-دانشگاه تهران

محمدی سحر

از تهران

9 سال از پنجم دبستان و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

استادی نازنین

از تنكابن

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

اصانلو پویان

از كرج

6 سال پنجم دبستان تا هفتم و نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شریفی امیرمحمد

از تهران

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عبدالحسینی آرمین

از نظرآباد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رشیدی امیر محمد

از سمنان

3 سال ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمدی ماهی آبادی محمد

از شهريار

3 سال نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عابدی محمدمتین

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اصولی نژاد سارا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قادری سعیده

از بابل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زارع ریحانه

از شهربابك

3 سال نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

معصوم زاده سارا

از رشت

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رنجبر نگین

از نور

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

طاهریان حامد

از سمنان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خاوری ایلیا

از تربت جام

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بلوری شادباد مهشاد

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نیکدست امیرحسین

از تهران

2 سال ششم دبستان و دوازدهم

روزانه

حیدری صدف

از شهر قدس

1 سال دوازدهم

روزانه

رحمتی فاطمه

از ملارد

1 سال دوازدهم

روزانه

توسنگ صبا

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

روشندل توسروندانی علی

از رشت

1 سال دوازدهم

روزانه

عبادی محمدسپهر

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

تلخابی علیرضا

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

امیرفتاحی ورنوسفادرانی امیررضا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

نجفی قدوسی فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حیدری مجتبی

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

مهدیان محمد جواد

از شاهين شهر

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:18:46 AM
Menu