قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی حسابداري

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی حسابداري
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

حسابداري

دانشگاه تهران5 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران7 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران11 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 دانشگاه اصفهان12 دانشگاه فردوسي - مشهد8 دانشگاه خوارزمي تهران10 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين8 دانشگاه شيراز5 دانشکده فني و حرفه اي دختران تهران - دکترشريعتي5 دانشگاه مازندران - بابلسر6 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)4 دانشگاه تبريز7 دانشگاه گنبد1 دانشگاه گيلان - رشت5 دانشگاه ميبد 2 دانشگاه قم6 دانشگاه يزد6 دانشگاه بوعلي سينا - همدان2 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان8 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 5 دانشگاه سمنان7 دانشگاه زنجان4 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - قزوين3 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس7 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - كرج7 دانشگاه كردستان - سنندج8 دانشگاه بجنورد7 دانشگاه اروميه5 فني و حرفه اي پسران کاشان - شهيد رجايي 4 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - ساري8 دانشگاه خليج فارس - بوشهر6 دانشگاه رازي کرمانشاه4 دانشگاه صنعتي شاهرود9 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان1 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)3 دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره دوتهران-شمسي پور 6 دانشگاه ايلام5 آموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک7 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان8 دانشگاه لرستان - خرم آباد3 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 4 فني حرفه اي پسران شماره 2- ثامن الحجج - مشهد4 دانشگاه جهرم1 فني و حرفه اي دختران - ياسوج5 آموزشکده فني وحرفه اي دختران - شيراز3 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران3 دانشگاه بزگمهر قاينات4 آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد7 آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان -زينب کبري8 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - بيرجند10 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج6 فني و حرفه اي امام علي (ع) - كردكوي3 دانشگاه ولايت - ايرانشهر2 آموزشکده فني و حرفه اي پسران - بابل10 آموزشکده فني حرفه اي پسران اردبيل - رازي7 فني و حرفه اي پسران - صومعه سرا4 آموزشکده فني و حرفه اي دختران سنندج 8 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)5 دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز1 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)5 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران5 آموزشکده فني و حرفه اي دختران بجنورد - انقلاب اسلامي4 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)2 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيد صدوقي4 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)7 فني و حرفه اي دختران - نيشابور6 آموزشکده فني و حرفه اي پسران - بروجرد6 مجتمع آموزش عالي سراوان1 فني و حرفه اي پسران - بوشهر 6 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)3 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک -قاضي طباطبايي8 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک کرمان - چمران 7 فني و حرفه اي دختران - سمنان4 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز2 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک3 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک1

حسابداري-دانشگاه تهران

قدیمی امیرمهدی

از تهران

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

ناصر خیل زهرا

از فرديس

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هادی پور امیرصدرا

از قزوين

1 سال دوازدهم

روزانه

نوروزی مهشید

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

عسکریان فیروزجاه امیرحسین

از بابل

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:31:22 AM
Menu