قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت

15 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی مديريت
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مديريت

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران15 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)7 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران29 دانشگاه تهران23 دانشگاه خوارزمي تهران20 دانشگاه الزهرا(س) - تهران8 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشگاه اصفهان19 دانشگاه شيراز10 دانشگاه فردوسي - مشهد23 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه كاشان1 دانشگاه يزد10 دانشگاه مازندران - بابلسر15 دانشگاه گلستان - گرگان2 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)2 دانشگاه خليج فارس - بوشهر7 دانشگاه قم18 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)1 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1 دانشگاه بجنورد4 دانشگاه اروميه8 دانشگاه زنجان6 دانشگاه گيلان - رشت24 مجتمع آموزش عالي گناباد5 دانشگاه كردستان - سنندج6 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل6 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)3 دانشگاه بيرجند7 دانشگاه سمنان10 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه اراک 3 دانشگاه ايلام6 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 3 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين1 دانشگاه ميبد 6 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس19 دانشگاه صنعتي شاهرود4 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان10 دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)10 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)8 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)5 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران12 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان3 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)1 دانشگاه اردکان3 دانشگاه گنبد2 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار4 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)4 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان4 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج11 دانشگاه ولايت - ايرانشهر5 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)12 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک7

مديريت مالي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

یزدان دوست پریا

از ياسوج

8 سال از ششم دبستان و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

خدائی مسعود

از تبريز

6 سال پنجم و ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم

روزانه

غلامی نصرآبادی فاطمه

از كاشان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

فلیحی پرندیس

از رشت

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امری اسرمی مهشید

از ساري

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اله وردی مرضیه

از زرين شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کریمی علویجه شیدا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

امیرحسینی شکیبا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی جانی هادی

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حایری فر زهرا

از محلات

1 سال دوازدهم

روزانه

موسوی سیده فاطمه

از زنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

مهدوی مریم

از شهربابك

1 سال دوازدهم

روزانه

طاهری فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

غفاری فر علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بابازاده محدثه

از رباط كريم

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:34:25 AM
Menu