قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مربيگري عقيدتي

1 نفر قبولی های مرکز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه - قم در رشته ی مربيگري عقيدتي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مربيگري عقيدتي-مرکز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه - قم

سلطانی محمد حسین

از ني ريز

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:52:15 AM
Menu