قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي برق

111 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي برق
72نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
14 نفر
4 سال دانش آموز کانون
11 نفر
3 سال دانش آموز کانون
22 نفر
2 سال دانش آموز کانون
25 نفر
1 سال دانش آموز کانون
39 نفر

مهندسي برق

دانشگاه صنعتي شريف - تهران111 دانشگاه تهران60 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران46 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران73 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران54 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران45 دانشگاه صنعتي اصفهان55 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 49 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان15 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران13 دانشگاه شيراز27 دانشگاه الزهرا(س) - تهران7 دانشگاه فردوسي - مشهد50 دانشگاه اصفهان21 دانشگاه شاهد - تهران4 دانشگاه صنعتي شيراز28 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين21 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 52 دانشگاه تبريز71 دانشگاه گيلان - رشت20 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران7 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان29 دانشگاه بوعلي سينا - همدان17 دانشگاه يزد35 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)3 دانشگاه صنعتي قم9 دانشگاه شهيد چمران اهواز17 دانشگاه قم2 دانشگاه مازندران - بابلسر15 دانشگاه رازي کرمانشاه4 دانشگاه اروميه5 دانشگاه كاشان31 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس5 دانشگاه اراک 9 دانشگاه شهرکرد10 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل5 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز10 مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا5 دانشگاه زنجان31 دانشگاه كردستان - سنندج9 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار7 دانشگاه اصفهان (محل تحصيل شهرضا اصفهان)4 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز24 دانشگاه صنعتي همدان10 دانشگاه ياسوج7 دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشکده فني و مهندسي گلپايگان8 دانشگاه صنعتي اراك10 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)2 دانشگاه خليج فارس - بوشهر4 دانشگاه گلستان - گرگان1 دانشگاه سمنان27 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل11 دانشگاه اردکان2 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر9 دانشگاه گنبد4 دانشگاه ايلام3 دانشگاه صنعتي شاهرود11 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان9 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول12 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون4 دانشگاه نيشابور4 دانشگاه صنعتي اروميه9 دانشگاه دامغان4 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4 دانشگاه فسا6 دانشگاه صنعتي سيرجان8 دانشگاه تربت حيدريه2 مرکز آموزش عالي لار1 دانشگاه بجنورد3 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)4 دانشگاه بناب5 دانشگاه ملاير7 دانشگاه صنعتي كرمانشاه3 دانشگاه لرستان - خرم آباد5 دانشگاه تفرش6 دانشگاه بيرجند11 دانشگاه صنعتي قوچان2 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد2 دانشگاه جهرم3 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار1 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان6 دانشگاه صنعتي اروميه - (محل تحصيل خوي )2 مرکز آموزش عالي اقليد2 دانشگاه شهيد چمران اهواز(شهداي هويزه) 3 دانشگاه زابل2 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين2

مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

ولائی امیررضا

از مرند

7 سال پنجم دبستان تا نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بنجخی هانیه

از رودهن

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

رجائی پارسا

از نجف آباد

6 سال ششم دبستان تا هشتم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کامران مهدی

از كرمان

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

صادقیان علی

از تبريز

5 سال ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم

روزانه

کمالی انارکی محمدنیما

از تهران

5 سال چهارم تا ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اردشیری احسان

از لردگان

5 سال هفتم و هشتم و از دهم تا دوازدهم

روزانه

حسینی سپهر

از زنجان

5 سال پنجم و ششم دبستان و هشتم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاتمی پارسا

از تهران

5 سال ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم

روزانه

پالیزیان پارسا

از لنگرود

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

علی پور دولت آباد محسن

از ياسوج

5 سال ششم دبستان و هفتم و نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شاکری هلیا

از ساري

5 سال چهارم تا ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عاشورلو سینا

از تهران

5 سال پنجم دبستان تا هشتم و دوازدهم

روزانه

خنجری صدرا

از تهران

5 سال چهارم و پنجم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

شکری محمدرضا

از شهر قدس

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عبداله نژاد نصیری یکتا

از بابل

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

وفائی محمدجواد

از قم

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رحیمی گرجی محمد

از بابل

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یداللهی علی

از اصفهان

4 سال سوم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

حسین بیکی محمدمهدی

از يزد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خوشبین خوش نظر محمدعلی

از گرگان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مهدیخانی سروجهانی محمدحسین

از زنجان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمدی خیلگاوان ایمان

از رضوانشهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدقاسمی متین

از شاهين شهر

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقان محمدآرمین

از اصفهان

4 سال سوم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

کلانتری کیانا

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیردل امیرحسن

از گنبد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سلمانی پور علیرضا

از لالجين

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یزدانی محمدآرمان

از شاهين شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

انصاری محمدامین

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

الله وردی حسین

از رفسنجان

3 سال سوم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بشارتی محمدحسین

از كاشمر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بهنامی احسان

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کوچک زاده علی

از انار

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خندان کسری

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موحدیان عادل

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

طباطبائی سیدمهدی

از ورامين

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مریخی احسان

از اراك

3 سال نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امامی مهدی

از ماهدشت /مردآباد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

صالحی سورن

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کریم زاده آیدا

از شيراز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقانی فیروزآبادی امیررضا

از ميبد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ایگدر پارسا

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مرزبانی محمدامین

از كرمانشاه

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رمضان کیمیا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اصفهانی سارا

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مساح بوانی محمدپارسا

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

تانوردی امیررضا

از سيرجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اکبری علی

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

میرزابابایی محمدمتین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

میرزابیاتی رضا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اختراءچیان علی

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صادقلو زهرا

از راميان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

زمانی علیرضا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسینی سیدمحسن

از قوچان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مهماندوست محمدجواد

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

چرخ گرد محمد امین

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ظریفی پویا

از بيرجند

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یزدانی پویا

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عابدینی طاها

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شهبازی حسن

از نظرآباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حلیمی سیده تینا

از همدان

2 سال پنجم دبستان و دوازدهم

روزانه

عزیزی عسل

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

باطنی سیدمحمدعرفان

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هلالی زاده زهرا

از اهواز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

دینی محمد پارسا

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

تاجی مهرشاد

از شهركرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عموئی پانته آ

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کلانتریان مینه

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عابدی امیرحسین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جعفری امیرعلی

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

معماری طاها

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

طیب سیدعلی

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

نادعلی سما

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

مهرابی فاطمه

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

میرزائی محمدامین

از رفسنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

غیورحلاج زهرا

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

ضامنی آتنی امیررضا

از ساري

1 سال دوازدهم

روزانه

ظهرابی عبدالله

از فارسان

1 سال دوازدهم

روزانه

حسینی سیدمهدی

از دولت آباد

1 سال دوازدهم

روزانه

توسلی مریم

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

محمدی فتیده محسن

از رشت

1 سال دوازدهم

روزانه

آتشکار سیده روجا

از رشت

1 سال دوازدهم

روزانه

مرادی نیکو

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

حسن پور نوا

از قائم شهر

1 سال دوازدهم

روزانه

افسری امیرحسین

از قروه درجزين

1 سال دوازدهم

روزانه

درستکار عبداله

از بندر دير

1 سال دوازدهم

روزانه

تقی خانی علیرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مجلس آرا احمدرضا

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه

خیامی امیرمحمد

از اهواز

1 سال دوازدهم

روزانه

کردمیل موخر کاشانی ملیکا

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

افضلی امیرعباس

از ساري

1 سال دوازدهم

روزانه

مدرس زاده محمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صادق پور امیرمحمد

از بيرجند

1 سال دوازدهم

روزانه

قاضی عسگر سید محمدامین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خادم جعفرابادی محمدامین

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

فتحی عیسی

از آذرشهر

1 سال دوازدهم

روزانه

اوجاقی پارمیدا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

جولائی اهرنجانی کیارش

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خیراندیش محمدمهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

عبدالهی حامد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

انجیدنی حسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مکرمی سیدامین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

یوسفیان عرفان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رجبی مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

زینتی مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

ابراهیمی محمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بهزاد آریا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

درخشنده امیرمحمد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

نصیرپور عمید

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

فاخری کیمیا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:12:48 AM
Menu