بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اصفهان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دندانپزشکي
52 30 12 21 53 6438 194 360 533 258
2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پزشکي
نيمسال اول
81 63 25 35 44 6272 255 351 593 735
3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پزشکي
نيمسال دوم
81 57 11 21 60 6186 451 542 926 1095
4 دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان دندانپزشکي
6 4 2 2 53 5686 724
5 دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان دندانپزشکي
24 9 3 5 50 6259 824 1382
6 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پزشکي
60 38 12 18 40 5719 836 836 2917 2503
7 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان داروسازي
49 27 11 16 49 6029 907 1787 2613
8 دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان دندانپزشکي
6 5 2 2 57 5674 1428
9 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان داروسازي
30 8 2 2 61 5715 1814 3806
10 دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان دندانپزشکي
24 7 1 1 28 5645 2004 2008
11 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان علوم آزمايشگاهي
15 8 7 8 34 5152 3477 3899
12 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان علوم آزمايشگاهي
10 6 3 3 36 5646 3598 5188
13 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ساخت پروتزهاي دنداني
15 7 2 3 54 5693 3625
14 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرستاري
نيمسال اول
36 10 3 6 24 5390 3628 3697
15 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
12 5 1 2 57 5514 3719 8845
16 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 8 5 6 34 5210 4137 4921
17 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان علوم تغذيه
8 6 3 3 52 5052 4198
18 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان علوم تغذيه
18 7 1 3 40 5709 4315
19 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم دامي
20 4 2 3 53 3977 4454
20 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان شنوايي شناسي
10 4 0 0 26 5749 4474
21 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرستاري
نيمسال دوم
54 22 5 11 41 5457 4680 4753 7279
22 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان هوشبري
15 5 1 5 32 5166 4862
23 دانشگاه اصفهان روانشناسي
شبانه
8 4 2 2 41 4828 5462
24 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
16 8 3 5 43 5074 5593 7308 7841
25 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تکنولوژي اتاق عمل
18 6 1 4 35 5391 5915
26 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان هوشبري
10 4 1 1 77 5017 6162
27 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان روانشناسي
15 4 3 4 20 4377 6173
28 دانشگاه اصفهان روانشناسي
11 5 1 3 35 5161 6241 9561
29 دانشگاه اصفهان زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 3 3 3 41 5458 6313 6382
30 دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي کاربردي
24 8 5 6 23 5412 7240 9981
31 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تکنولوژي اتاق عمل
10 5 1 3 42 4799 8155
32 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مهندسي بهداشت محيط
9 3 0 1 17 5012 8565
33 دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي محض
24 5 1 1 33 5059 9300 13908
34 دانشگاه اصفهان زيست شناسي سلولي مولکولي
20 9 3 3 36 4644 9759 12504 15186
35 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بهداشت عمومي
25 3 1 1 62 4554 10028
36 دانشگاه اصفهان شيمي کاربردي
24 5 2 5 50 4827 10406
37 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان زيست شناسي سلولي مولکولي
40 7 4 6 30 5013 11282 11869
38 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
18 7 4 5 35 4527 11472
39 دانشگاه اصفهان اقتصاد
15 5 2 4 23 4517 12779
40 دانشگاه صنعتي اصفهان گياه پزشكي
20 4 2 4 29 4410 13698
41 دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي
20 4 0 2 32 4977 15321 16819
42 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي طبيعت
20 4 2 2 23 4408 17342
43 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان
6 4 0 3 45 4788 19859 21259
44 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مهندسي بهداشت محيط
24 6 1 4 37 4452 20391
45 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مديريت خدمات بهداشتي درماني
18 3 0 1 28 4347 21859
46 دانشگاه اصفهان زمين شناسي
شبانه
15 3 1 3 19 4303 22435
47 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت صنعتي
15 4 3 3 56 4676 23053
48 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت امور بانکي
12 5 3 3 28 4189 23804 23804
49 دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان روانشناسي
18 5 3 4 24 4520 24031
50 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 6 1 3 26 4496 24192 26193
51 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان مديريت بازرگاني
18 6 3 4 18 4364 25788 25788 65083
52 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي خاك
20 3 1 1 21 4077 26929
53 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان شيمي کاربردي
32 3 3 3 67 4260 29187 33744
54 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
20 3 0 2 29 4149 31202
55 دانشگاه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان زيست فناوري
60 9 4 5 30 4100 42830 59376 100843
56 دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) روانشناسي
15 6 1 5 21 4328 60793 84071
57 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش شيمي
بومي کهگيلويه و بويراحمد - محل خدمت ياسوج
4 3 0 0 51
58 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان تکنولوژي پرتوشناسي
10 3 1 2 71
59 دانشگاه اصفهان حسابداري
12 3 3 3 50
60 دانشگاه اصفهان حسابداري
شبانه
9 3 2 2 34
61 دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان روانشناسي
18 3 2 2 26
62 دانشگاه اصفهان زيست شناسي گياهي
25 3 1 3 20
63 دانشگاه اصفهان شيمي کاربردي
شبانه
8 3 2 3 26
64 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان فناوري اطلاعات سلامت
23 3 0 1 47
65 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مامايي
18 4 1 3 40
66 دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان مديريت بازرگاني
15 3 0 3 22
67 دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني
شبانه
6 3 2 3 45
68 دانشگاه اصفهان مديريت صنعتي
شبانه
6 3 2 2 59
69 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان کتابداري واطلاع رساني پزشکي
25 3 0 0 12
6/4/2023 5:01:46 AM
Menu