بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های يزد در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر يزد تعداد قبولی کانون از استان يزد میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي يزد دندانپزشکي
32 24 7 13 55 6080 517 517 1107 548
2 دانشگاه علوم پزشکي يزد پزشکي
120 70 17 21 59 6119 625 767 1179 961
3 دانشگاه علوم پزشکي يزد دندانپزشکي
محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
13 7 3 3 45 4794 1550
4 دانشگاه علوم پزشکي يزد داروسازي
35 19 0 2 46 5893 1753 2345 2498
5 دانشگاه علوم پزشکي يزد پزشکي
محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
50 35 19 20 51 5738 2385 3180 2782
6 دانشگاه آزاداسلامي -واحديزد پزشکي
8 7 0 0 40 5978 2584 2595
7 دانشگاه علوم پزشکي يزد داروسازي
محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
15 6 5 5 47 5922 3180 3712
8 دانشگاه آزاداسلامي -واحديزد پزشکي
34 16 6 7 45 5716 3190 3786 3289
9 دانشگاه علوم پزشکي يزد تکنولوژي پرتوشناسي
15 10 2 7 31 5317 4335 7239 5791
10 دانشگاه علوم پزشکي يزد مامايي
15 7 6 7 26 5090 5091 12380
11 دانشگاه علوم پزشکي يزد هوشبري
محل تحصيل يزد --ظرفيت مازاد
5 4 2 3 61 4741 5752
12 دانشگاه علوم پزشکي يزد پرستاري
84 43 19 33 40 5292 5771 4549 10754 7390
13 دانشگاه علوم پزشکي يزد علوم تغذيه
20 13 1 3 46 5146 5969 7347 11057
14 دانشگاه علوم پزشکي يزد تکنولوژي پرتوشناسي
محل تحصيل يزد --ظرفيت مازاد
5 4 2 2 41 5259 6707
15 دانشگاه يزد روانشناسي
14 5 1 1 42 4549 8098
16 دانشگاه علوم پزشکي يزد تکنولوژي اتاق عمل
15 6 3 4 38 5228 8786
17 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) پرستاري
40 19 9 16 38 5162 8820 12895 8820
18 دانشگاه يزد مديريت مالي
11 4 3 3 34 5452 9071 10675
19 دانشگاه علوم پزشکي يزد علوم آزمايشگاهي
20 9 4 6 37 4965 9087 12058
20 دانشگاه علوم پزشکي يزد بهداشت عمومي
35 12 2 8 30 4707 9339 19404 18757
21 دانشگاه علوم پزشکي يزد هوشبري
20 8 5 5 33 4939 9604 14461 9604
22 دانشگاه علوم پزشکي يزد علوم آزمايشگاهي
محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
11 6 2 3 64 4959 10095 14533
23 دانشگاه علوم پزشکي يزد پرستاري
محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
36 18 3 5 28 4818 11603 14917 13025
24 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) تکنولوژي اتاق عمل
10 6 1 2 46 5039 12186 15056
25 دانشگاه علوم پزشکي يزد مامايي
5 5 4 4 32 5141 12798 14839
26 دانشگاه يزد زيست فناوري
40 16 3 3 37 4903 14768 20031 23967
27 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
12 4 0 2 17 4801 15611
28 دانشگاه علوم پزشکي يزد تکنولوژي اتاق عمل
5 3 2 2 40 16193 16986
29 دانشگاه يزد شيمي محض
36 6 2 3 53 4273 16227 34186
30 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) مديريت بازرگاني
شبانه
12 4 3 3 29 4315 16928
31 دانشگاه علوم پزشکي يزد مديريت خدمات بهداشتي درماني
28 11 4 4 30 4749 17144 25556
32 دانشگاه يزد شيمي کاربردي
36 7 4 4 25 4262 17901 28840
33 دانشگاه يزد زيست شناسي سلولي مولکولي
40 9 3 5 37 4630 19364 23714 23933
34 دانشگاه علوم پزشکي يزد فناوري اطلاعات سلامت
15 5 1 3 45 4503 19843 26173
35 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
20 3 1 1 14 4393 20594 22092
36 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) روانشناسي
شبانه
12 5 3 3 29 4882 20722 20851
37 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد روانشناسي
18 10 8 10 34 4542 26101 35611
38 دانشگاه علوم پزشکي يزد مهندسي بهداشت محيط
30 4 2 4 32 4794 26438 27518
39 دانشگاه يزد اقتصاد
11 3 2 3 29 4554 26701
40 دانشگاه يزد گردشگري
11 3 0 1 42 4262 35248
41 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد ميكروبيولوژي
50 15 8 10 27 4637 35971 55729
42 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد - محل خدمت يزد ناحيه 1
3 3 1 3 95
43 دانشگاه يزد حسابداري
12 3 2 2 32
44 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) حسابداري
شبانه
12 3 2 2 34
6/6/2023 10:41:15 AM
Menu