كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كوچصفهان

سیاهپوش آرش

سیاهپوش آرش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فلاح ملیکا

فلاح ملیکا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمشیدنیا محمد

جمشیدنیا محمد

اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
5/30/2023 4:27:30 AM
Menu