باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر باغ بهادران

شمس امیر حسین

شمس امیر حسین

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

9سال کانونی / 168 آزمون

تجربی
شمسی رقیه

شمسی رقیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

7سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
امینی زینب

امینی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
محمدی مازیار

محمدی مازیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
امینی علی

امینی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
قربانی مائده

قربانی مائده

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
یزدانی امیرحسین

یزدانی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدی آرزو

احمدی آرزو

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
طالبی مهدی

طالبی مهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رجبی محمدرسول

رجبی محمدرسول

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امینی ایمان

امینی ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
یزدانی مهدی

یزدانی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/29/2023 5:02:34 AM
Menu