سرايان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سرايان

راحت آب خزه محبوبه

راحت آب خزه محبوبه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
مفتح پور فاطمه

مفتح پور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
وسیله محمدجواد

وسیله محمدجواد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
نجف زاده وجیهه

نجف زاده وجیهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ایاز محسن

ایاز محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
ارجمندی سجاد

ارجمندی سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسن نیا عارفه

حسن نیا عارفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
داودی داوود

داودی داوود

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
براتی فاطمه

براتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
امیری زینب سادات

امیری زینب سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رجائی محمدصادق

رجائی محمدصادق

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
روحی نیا مهدی

روحی نیا مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خدمتی فاطمه

خدمتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
باباسلطانی هدی

باباسلطانی هدی

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صادقی مطهره

صادقی مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماعیلی معصومه

اسماعیلی معصومه

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحیمی امیر حسین

رحیمی امیر حسین

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صیفی سجاد

صیفی سجاد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یعقوبیان ریحانه

یعقوبیان ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلیمانی نرگس

سلیمانی نرگس

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ارغا حمید

ارغا حمید

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهرامی امیرحسین

بهرامی امیرحسین

مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رجب زاده عاطفه

رجب زاده عاطفه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابراهیم زاده فاطمه

ابراهیم زاده فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خنجری بغداده زینب

خنجری بغداده زینب

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/10/2023 10:23:17 PM
Menu