اميركلا

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر اميركلا

گلیان رضا

گلیان رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
جعفریان امیری سید مهدی

جعفریان امیری سید مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
غلامی لنگوری عارف

غلامی لنگوری عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ولی الهی فاطمه

ولی الهی فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
علی نیا فیروزجاه امیر محمد

علی نیا فیروزجاه امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پولایی موزیرجی محمدصادق

پولایی موزیرجی محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ندیمی محمدجواد

ندیمی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اکبرپو روشن طاهره

اکبرپو روشن طاهره

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سفیدگر بائی مهرآذین

سفیدگر بائی مهرآذین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ساداتی سید ابولفضل

ساداتی سید ابولفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامپور فاطمه

غلامپور فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صمدی مرزونی محدثه

صمدی مرزونی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسلام پناه رضا

اسلام پناه رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلمان پور امیر مسعود

سلمان پور امیر مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طالبی طاها

طالبی طاها

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/10/2023 10:21:15 PM
Menu