سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سرابله

نظریان سارا

نظریان سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سارایی محمدهادی

سارایی محمدهادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
صیدخانی داوود

صیدخانی داوود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عزیززاده شقایق

عزیززاده شقایق

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نجفی حسن

نجفی حسن

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نظری نیما

نظری نیما

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قاسم نژاد مریم

قاسم نژاد مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمدی سعید

محمدی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جعفرنژاد محمدجواد

جعفرنژاد محمدجواد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محسنی زاده امیررضا

محسنی زاده امیررضا

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدتقی نژاد نسترن

محمدتقی نژاد نسترن

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شهبازی پریسا

شهبازی پریسا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدی امیرحسین

محمدی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اسدزاده محمدرضا

اسدزاده محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جلیلیان شایان

جلیلیان شایان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صیدخانی مهسا

صیدخانی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قربان زاده کیمیا

قربان زاده کیمیا

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
رجب نیا مهتا

رجب نیا مهتا

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ه ابراهیمی محدثه

ه ابراهیمی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدی کیانوش

عبدی کیانوش

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شیرخانی پریا

شیرخانی پریا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امامی سارا

امامی سارا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
موسی زاده کوثر

موسی زاده کوثر

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلطانیان محمد رضا

سلطانیان محمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ه کریمی نیکی

ه کریمی نیکی

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ه سالاری پریا

ه سالاری پریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدی کمیل

احمدی کمیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسدالهی محمدامین

اسدالهی محمدامین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ه جلیلیان کوثر

ه جلیلیان کوثر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بابائی فائزه

بابائی فائزه

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شریف زاد ساجده

شریف زاد ساجده

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سالاری فر نیلوفر

سالاری فر نیلوفر

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
لطفی حدیث

لطفی حدیث

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گراوند شایان

گراوند شایان

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امیدی مهتاب

امیدی مهتاب

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستم زاد مسعود

رستم زاد مسعود

اقتصاد|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ه فرامرزی امیرحسین

ه فرامرزی امیرحسین

مترجمي زبان عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ه ویسی محمد حسین

ه ویسی محمد حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جلیلیان رقیه

جلیلیان رقیه

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ه میرانی زینب

ه میرانی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ه بیگلری محمد

ه بیگلری محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمی حمید رضا

قاسمی حمید رضا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
براتی امید

براتی امید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ه عظیمی محمد حسین

ه عظیمی محمد حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
همتیان زهرا

همتیان زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/29/2023 8:15:35 AM
Menu