بندر خمير

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بندر خمير

ملایی پلی محمدسعید

ملایی پلی محمدسعید

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
درا صلاح الدین

درا صلاح الدین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
6/3/2023 11:45:49 AM
Menu