پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر پارس‌آباد مغان

مولایی حنانه

مولایی حنانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

9سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
فولادی نسیم

فولادی نسیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
پوروردی سهیل

پوروردی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
لطیفی مریم

لطیفی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قیاسی لیلا

قیاسی لیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
علیزاده امیرمحمد

علیزاده امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فیروزی اکبر

فیروزی اکبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاتمی امیرحسین

حاتمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدیان میلاد

محمدیان میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسم زاده محمد

قاسم زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روزگاری اسماء

روزگاری اسماء

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسزاده فاطمه

عباسزاده فاطمه

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آقاپور مهدی

آقاپور مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/2/2023 10:49:56 PM
Menu