هفشجان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر هفشجان

اسدپور امیر محمد

اسدپور امیر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه

10سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
محمدی هفشجانی مهدی

محمدی هفشجانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عالی پور مازیار

عالی پور مازیار

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صادقی امیرحسین

صادقی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسنی فرزاد

حسنی فرزاد

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبزی پورهفشجانی سلمان

سبزی پورهفشجانی سلمان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فروزنده هفشجانی امیرحسین

فروزنده هفشجانی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یوسفی مریم

یوسفی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقی بهار

صادقی بهار

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خدابخشی مرجان

خدابخشی مرجان

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صادقی تینا

صادقی تینا

فيزيک|دانشگاه کاشان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کیوانی مریم

کیوانی مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:06:46 PM
Menu