در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر در‌گز

رحمانی ب امیرمحمد

رحمانی ب امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
باقری ب مازیار

باقری ب مازیار

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
آبین ب صبا

آبین ب صبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شعبانی ب مهدی

شعبانی ب مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رستم فرخانی ب زهرا

رستم فرخانی ب زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
مصرخانی یاسین

مصرخانی یاسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
عباسی امیرمحمد

عباسی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صفری ب محمدرضا

صفری ب محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شامحمدی محمدصدرا

شامحمدی محمدصدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادپور پوریا

مرادپور پوریا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کامران پور ب زهرا

کامران پور ب زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسماعیلی ساجده

اسماعیلی ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پروانه حامد

پروانه حامد

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباسی خوشکار پیمان

عباسی خوشکار پیمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهرک سینا

بهرک سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسن زاده پریسا

حسن زاده پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرخانی نسیم

میرخانی نسیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برات پور احمد

برات پور احمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/9/2023 6:09:51 PM
Menu