شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شهرك مهاجران

رحیمی مژده

رحیمی مژده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسماعیلی علیرضا

اسماعیلی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ملکی مهتاب

ملکی مهتاب

مهندسي عمران|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درخشان خانقاه الهام

درخشان خانقاه الهام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مظاهری خورزنی علی

مظاهری خورزنی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کلهر امیر محمد

کلهر امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلامی امیرحسین

غلامی امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
5/30/2023 11:48:31 AM
Menu