ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ديواندره

مرادی میلاد

مرادی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مرادیان گلستان

مرادیان گلستان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فرجی صبا

فرجی صبا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادی هدیه

مرادی هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهاری روژین

بهاری روژین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حمزه ئی سارینا

حمزه ئی سارینا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
احمدی سالار

احمدی سالار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اماره شهره

اماره شهره

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مصطفی مهسان

مصطفی مهسان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
شاه محمدی کیانوش

شاه محمدی کیانوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قدرتی مهناز

قدرتی مهناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سرمستی سینا

سرمستی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دست باز شعیب

دست باز شعیب

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قاسمی سامیار

قاسمی سامیار

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
ثابتی پور سینا

ثابتی پور سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دستگیر سیده مهربان

دستگیر سیده مهربان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدیان کیوان

محمدیان کیوان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسینی سیوان

حسینی سیوان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیم پور برزان

سلیم پور برزان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدی سارینا

عبدی سارینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدی رویا

محمدی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
چراغی مهنوش

چراغی مهنوش

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقان سینا

دهقان سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باینچویی سیده روژین

باینچویی سیده روژین

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قربانی مهستی

قربانی مهستی

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدی بیتا

محمدی بیتا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نصری محمدرضا

نصری محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمودی پوریا

محمودی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شریفیان سینا

شریفیان سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دلاوری سیران

دلاوری سیران

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدی هیمن

احمدی هیمن

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
باباخانی اریان

باباخانی اریان

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سبحانی سحر

سبحانی سحر

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی بهنام

صالحی بهنام

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فضلی هوشیار

فضلی هوشیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قیصریان سیده مهناز

قیصریان سیده مهناز

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سیبی میترا

سیبی میترا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادی هاجر

مرادی هاجر

فيزيک مهندسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرجی کاروان

فرجی کاروان

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باباراری نگین

باباراری نگین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودی شکیلا

محمودی شکیلا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زارعی افشین

زارعی افشین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مردانی مهران

مردانی مهران

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزیزی پوریا

عزیزی پوریا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
میناوند ماریه

میناوند ماریه

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نامداری عدنان

نامداری عدنان

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/11/2023 1:27:49 AM
Menu