كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كامياران

قبادی چیاکو

قبادی چیاکو

اهنگسازي|دانشگاه هنر | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

هنر
پیری سارینا

پیری سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسینی محمد

حسینی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عنایتی سعید

عنایتی سعید

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ساعد موچشی یاسین

ساعد موچشی یاسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عنایتی حمید

عنایتی حمید

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مارابی چیا

مارابی چیا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رحمانی شکیبا

رحمانی شکیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خیر اللهی شیوا

خیر اللهی شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ساعد موچشی یسرا

ساعد موچشی یسرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدی کیمیا

محمدی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهیمی آرمان

ابراهیمی آرمان

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادی نامدار

مرادی نامدار

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ساعدموچشی تینا

ساعدموچشی تینا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کاکی شایان

کاکی شایان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
یوسفی پوریا

یوسفی پوریا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شافعی زاده محمد

شافعی زاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسدی سنا

اسدی سنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسحاقی محمد

اسحاقی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حمیدی اکرم

حمیدی اکرم

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسامی احمد

حسامی احمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عایشی شکیلا

عایشی شکیلا

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ساعدموچشی یاسر

ساعدموچشی یاسر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یوسفی محمد

یوسفی محمد

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مستوفی زهرا

مستوفی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
روحانی نارین

روحانی نارین

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احمدی سینا

احمدی سینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شهبازی سینا

شهبازی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رحمان پناه معین

رحمان پناه معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظری شکیبا

نظری شکیبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
کرمی پارسا

کرمی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موشاخانی سعید

موشاخانی سعید

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهیمی سارا

ابراهیمی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابراهیمی آرزو

ابراهیمی آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمی خاطره

رستمی خاطره

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعمتی حسنا

نعمتی حسنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پرویزی دریا

پرویزی دریا

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آرام بنیاد دیاکو

آرام بنیاد دیاکو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خسروی محمد

خسروی محمد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فریدی حمیدرضا

فریدی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساعدموچشی هانیه

ساعدموچشی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلامی سمیره

غلامی سمیره

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلطانی محمدحسین

سلطانی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تابعی محمد

تابعی محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهیمی مهران

ابراهیمی مهران

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاتحی پویا

فاتحی پویا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صادقی نگین

صادقی نگین

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اعتماد مهدی

اعتماد مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابراهیمی الناز

ابراهیمی الناز

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قبادی پدرام

قبادی پدرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فیضی وحید

فیضی وحید

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادویسی سبحان

مرادویسی سبحان

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تقوی سعیده سادات

تقوی سعیده سادات

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/8/2023 11:35:57 AM
Menu