سقز

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سقز

جلالی سیروان

جلالی سیروان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نوربخش نغمه

نوربخش نغمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
نوربخش ندا

نوربخش ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
کریم عدنانی پرند

کریم عدنانی پرند

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
کرمیان محمد

کرمیان محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
بهرام نژاد بشرا

بهرام نژاد بشرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فاتحی نوید

فاتحی نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کشاورز آریا

کشاورز آریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
کارگر زانا

کارگر زانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رضائی نگین

رضائی نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
احمدیان شبنم

احمدیان شبنم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حمه علیپور سپیده

حمه علیپور سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عارف پناه آرش

عارف پناه آرش

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اردلان صبا

اردلان صبا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

زبان
حسینی محمد

حسینی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسینی سیده پریا

حسینی سیده پریا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جلالی احمد

جلالی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدی سلیمانیه شکیلا

احمدی سلیمانیه شکیلا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خرمی الهام

خرمی الهام

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
شیخی سنندجی دانیال

شیخی سنندجی دانیال

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حسینی سید رامین

حسینی سید رامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خضری مبینا

خضری مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عزیزی ندا

عزیزی ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عزیزی آیدا

عزیزی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدزاده یاسین

محمدزاده یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرج زاده محمدیونس

فرج زاده محمدیونس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کریمی صدف

کریمی صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کریمیان میلاد

کریمیان میلاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
نزهتی مازیار

نزهتی مازیار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نصیری محمد

نصیری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدحسنی نگار

محمدحسنی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کریمی مازیار

کریمی مازیار

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
انواری سروش

انواری سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حیدری پارسا

حیدری پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدی نازی

محمدی نازی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صاحبی پویا

صاحبی پویا

باستانشناسي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
یارمرادی تپه بر الهه

یارمرادی تپه بر الهه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جهانی ینگی کند نوید

جهانی ینگی کند نوید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی پریا

محمدی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مجتبی پناه سیدداوود

مجتبی پناه سیدداوود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسوی صفاخانه سیده سپیده

موسوی صفاخانه سیده سپیده

ارتباطتصويري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

هنر
رنجبر یاسین

رنجبر یاسین

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فتاحی لاوین

فتاحی لاوین

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سرکار کوثر

سرکار کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بیگی پدرام

بیگی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دباغی کارو

دباغی کارو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی شاهین

حسینی شاهین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فیضی میلاد

فیضی میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عزیزی فردین

عزیزی فردین

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کرم پور کیانوش

کرم پور کیانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پیرحیاتی پارسا

پیرحیاتی پارسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

زبان
عبداله زاده مبین

عبداله زاده مبین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غزائی تموغه عدنان

غزائی تموغه عدنان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صالحی آیدا

صالحی آیدا

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خانی فراست

خانی فراست

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هاشمی سیدهادی

هاشمی سیدهادی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دلاوری پری

دلاوری پری

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حیدری فروغ

حیدری فروغ

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چاوشین پریا

چاوشین پریا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کرمی پارسا

کرمی پارسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مدیری نگین

مدیری نگین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سیدکریمی سیده هانا

سیدکریمی سیده هانا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بابایی مبین

بابایی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رزوان کیان

رزوان کیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاجی احمدی اوین

حاجی احمدی اوین

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسینی روژیتا

حسینی روژیتا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدی محمد

احمدی محمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه-

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نیک بین شاخه وان

نیک بین شاخه وان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رشیدی فرزین

رشیدی فرزین

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسینی سیده کیمیا

حسینی سیده کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملکی کارو

ملکی کارو

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حیرت نادیا

حیرت نادیا

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کریمان مرتضی

کریمان مرتضی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علوی راد مریم

علوی راد مریم

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گل محمدی نارین

گل محمدی نارین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عزیزیان یوسف

عزیزیان یوسف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یاری حسین

یاری حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدیان اسرا

محمدیان اسرا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدزاده سمیه

احمدزاده سمیه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مزینی کازیوه

مزینی کازیوه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
وارعی شقایق

وارعی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابامیری نیما

بابامیری نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کرمی میلاد

کرمی میلاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدزاده سیاوش

محمدزاده سیاوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امین پور آرش

امین پور آرش

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رطبی پیمان

رطبی پیمان

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسینی اینچکه سیده اسراء

حسینی اینچکه سیده اسراء

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رهبر پریا

رهبر پریا

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شریف پور پریا

شریف پور پریا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رشیدی نگین

رشیدی نگین

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحیمی بشار

رحیمی بشار

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کریمیان کارو

کریمیان کارو

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کرمی پیشوا

کرمی پیشوا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولی زاده آکو

ولی زاده آکو

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سازمند اوین

سازمند اوین

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضاپور پریسا

رضاپور پریسا

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شیخی فرناز

شیخی فرناز

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشمی سیده اسرا

هاشمی سیده اسرا

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امینی مبین

امینی مبین

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحیمی نیان

رحیمی نیان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسینی سیدآریا

حسینی سیدآریا

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قادری شایان

قادری شایان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرستار آیدا

پرستار آیدا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تمیزی شاهرخ

تمیزی شاهرخ

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرج پناه سیروان

فرج پناه سیروان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دیدار پویا

دیدار پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرخی هانا

فرخی هانا

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قریشی سیدژیوار

قریشی سیدژیوار

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آذری علیرضا

آذری علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دست خیز فردین

دست خیز فردین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خسروی ویدا

خسروی ویدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مجیدی محسن

مجیدی محسن

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فلاتی محمد

فلاتی محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
کیخسروی علی

کیخسروی علی

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حیدری سیده هستی

حیدری سیده هستی

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ذبیحی قولدره هوشیار

ذبیحی قولدره هوشیار

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رشیدزاده محسن

رشیدزاده محسن

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
کامروا رامیار

کامروا رامیار

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عزیزی سینا

عزیزی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 12:07:10 PM
Menu