دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر دالاهو

حدادی کیمیا

حدادی کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کریمی حافظ

کریمی حافظ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادیان سودابه

مرادیان سودابه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قاسمی نگین

قاسمی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قدیمی لعیا

قدیمی لعیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/31/2023 11:35:44 PM
Menu