سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سنقر

مجیدی امیر حسین

مجیدی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
شمس آیدا

شمس آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

9سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
پناهی نسترن

پناهی نسترن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ایزدی الناز

ایزدی الناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مظلومی هستی

مظلومی هستی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برفی پگاه

برفی پگاه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رهنما متین

رهنما متین

باستانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
زهتاب نجفی مهرشاد

زهتاب نجفی مهرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاکری مهدیس

شاکری مهدیس

مهندسي مکانيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سالاری سمانه

سالاری سمانه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اکبری حسین

اکبری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شریفی رزا

شریفی رزا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بابائی شکیبا

بابائی شکیبا

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امجدیان علی

امجدیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیمی غزل

ابراهیمی غزل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي کرمانشاه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حاجیان کژال

حاجیان کژال

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ولدی آیسا

ولدی آیسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
واحدی کیمیا

واحدی کیمیا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کریمی علی

کریمی علی

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدوی امیرحسین

مهدوی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ایزدی امیرحسین

ایزدی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کیهانی مرجان

کیهانی مرجان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسدی فرناز

اسدی فرناز

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهنگیان الهه

فرهنگیان الهه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فعله کری امیرحسین

فعله کری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سیفی فائزه

سیفی فائزه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تاریوردی زاده پارسا

تاریوردی زاده پارسا

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سلطانی زهره

سلطانی زهره

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاشائی پارسا

پاشائی پارسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خزائی خاطره

خزائی خاطره

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رستمی دربندی علی

رستمی دربندی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اخلاق پور مهدی

اخلاق پور مهدی

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/29/2023 7:09:17 AM
Menu