راور

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر راور

نخعی هادی

نخعی هادی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
علمدار راوری امیرحسین

علمدار راوری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
رادی علیرضا

رادی علیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پورنخعی خیرآبادی محمد حسین

پورنخعی خیرآبادی محمد حسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رستمی وحید

رستمی وحید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
توکلی زاده راوری علی

توکلی زاده راوری علی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
اثنی عشری علیرضا

اثنی عشری علیرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شفیعی زهرا

شفیعی زهرا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
محمودی امیرحسین

محمودی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
غیاثی راوری فاطمه

غیاثی راوری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علی آبادی راوری فاطمه

علی آبادی راوری فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دهنوی مهدی

دهنوی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
وصال طلب حامد

وصال طلب حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نای وندی راوری حنانه

نای وندی راوری حنانه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
شمسی نژاد راوری زهرا

شمسی نژاد راوری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کاربخش راوری علی

کاربخش راوری علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
6/1/2023 6:26:04 AM
Menu