عنبرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر عنبرآباد

خالصی حسن

خالصی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
سالار بارده راضیه

سالار بارده راضیه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سیامکی محمد باقر

سیامکی محمد باقر

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
کاظمی فر علیرضا

کاظمی فر علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
اسکندری نسب علی

اسکندری نسب علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خالصی زهرا

خالصی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شهریاری نسب محمدحسین

شهریاری نسب محمدحسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
سبک خیز زهرا

سبک خیز زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صوغانی نیلوفر

صوغانی نیلوفر

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مشایخی علی

مشایخی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رسائی سارا

رسائی سارا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
سلاجقه محمدرضا

سلاجقه محمدرضا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
مشکی فاطمه

مشکی فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
سلاجقه گورساروئیه امیرحسین

سلاجقه گورساروئیه امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
وحید فاطمه

وحید فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حیدری عیسی

حیدری عیسی

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
کهوری صادق فاطمه

کهوری صادق فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ایمانی علی اکبر

ایمانی علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سرحدی جزفتن علی اکبر

سرحدی جزفتن علی اکبر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
علی توکلی سحر

علی توکلی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شمس الدینی ابوذر

شمس الدینی ابوذر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمدی پور سبحان

محمدی پور سبحان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
نظری زهرا

نظری زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شکوهی صالحه

شکوهی صالحه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تاجیک محمدجواد

تاجیک محمدجواد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
تراز محمدرضا

تراز محمدرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورامیری فریده

پورامیری فریده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سالاری زهرا

سالاری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جلالی خالص مهدی

جلالی خالص مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نظری محمدامین

نظری محمدامین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خالقپور محمدجواد

خالقپور محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
لطفی علیرضا

لطفی علیرضا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پورحبیبی علی

پورحبیبی علی

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
براهویی زهرا

براهویی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نظری مهدی

نظری مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بافکار عباس

بافکار عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دانشفر رضا

دانشفر رضا

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جهانشاهی امجزی حسین

جهانشاهی امجزی حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهدادنژاد فرزاد

شهدادنژاد فرزاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فاتح زهرا

فاتح زهرا

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدحسین

ابراهیمی محمدحسین

حقوق|دانشگاه يزد | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مرادکریمی سجاد

مرادکریمی سجاد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شکوهی محمدعلی

شکوهی محمدعلی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امیرشجاعی محمدحسین

امیرشجاعی محمدحسین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسن بلوچی زهرا

حسن بلوچی زهرا

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پور کریمدادی سحر

پور کریمدادی سحر

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کرمشاهی محمدعلی

کرمشاهی محمدعلی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قلندری مهدی

قلندری مهدی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
میرزاده محمد

میرزاده محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حیدری فرد فرزانه

حیدری فرد فرزانه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برناک علی

برناک علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
برخوری مهنی محمدهادی

برخوری مهنی محمدهادی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ارجمندی نرگس

ارجمندی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علی توکلی کهنوج مریم

علی توکلی کهنوج مریم

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اقتداری فرحناز

اقتداری فرحناز

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کچمی ساردو مهدیه

کچمی ساردو مهدیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
الله توکلی فاطمه

الله توکلی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بشنام اصغر

بشنام اصغر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سابقی مریم

سابقی مریم

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صادقی نسب عرفان

صادقی نسب عرفان

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروی زکیه

خسروی زکیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تناور رقیه

تناور رقیه

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرشکاری فاطمه

میرشکاری فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی نسب سانیا

صالحی نسب سانیا

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانی آسیه

جهانی آسیه

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرمشاهی امجزی زهرا

کرمشاهی امجزی زهرا

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدلی فرشته

عبدلی فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائی نیا امیرحسین

رضائی نیا امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پورسعیدی زریب محمدمهدی

پورسعیدی زریب محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امجزی نژاد محمدرضا

امجزی نژاد محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بیدشکی محمدجواد

بیدشکی محمدجواد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خالصی عرفان

خالصی عرفان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جلالی خالص مالک

جلالی خالص مالک

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تاجیک صفا نرجس

تاجیک صفا نرجس

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آزادی مردهک فاطمه

آزادی مردهک فاطمه

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جهانشاهی طاهره

جهانشاهی طاهره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سنجری محمدرضا

سنجری محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پورحق وردی امیرحسین

پورحق وردی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حیدری فرد محمد

حیدری فرد محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حیدری فرد زکیه

حیدری فرد زکیه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
گروئی ساردو بیتا

گروئی ساردو بیتا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سالاری نیک کوثر

سالاری نیک کوثر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/5/2023 7:12:41 AM
Menu