املش

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر املش

عاشوری نگین

عاشوری نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
چائی پز مریم

چائی پز مریم

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفری گوابری سمیرا

جعفری گوابری سمیرا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امیری نژاد مرضیه

امیری نژاد مرضیه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
غلامی امام ماهان

غلامی امام ماهان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پناد مهدی

پناد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کاظم پور فرزانه

کاظم پور فرزانه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پیلسته زهرا

پیلسته زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طاهرزاده سهیلا

طاهرزاده سهیلا

تاريخ اسلام|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:46:02 PM
Menu