لشت نشا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لشت نشا

صادقی دواجی معصومه

صادقی دواجی معصومه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
بابازاده ابراهیم

بابازاده ابراهیم

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحیمی امیرعلی

رحیمی امیرعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
6/1/2023 9:25:02 AM
Menu