صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر صومعه سرا

میرزازاده عرفان

میرزازاده عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

8سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
جمشیدی سه ساری ملیکا

جمشیدی سه ساری ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
آقائی جاده کناری الهه

آقائی جاده کناری الهه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

5سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
عیسی زاده ماتکی زینب

عیسی زاده ماتکی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
پورنظری کودهی محمد حسین

پورنظری کودهی محمد حسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اصلی فاطمه

اصلی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
نعمت دوست حقی سعید

نعمت دوست حقی سعید

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سیاره فاطمه

سیاره فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
اصغری امندانی ابوالفضل

اصغری امندانی ابوالفضل

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ابراهیم زاده چیرانی محمد

ابراهیم زاده چیرانی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نجفعلی نسب معبود

نجفعلی نسب معبود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عادلی مسبب عارف

عادلی مسبب عارف

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرحناک فشالمی زهرا

فرحناک فشالمی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
وفایی کلاشمی صدف

وفایی کلاشمی صدف

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نعمت دوست حقی امیر ارسلان

نعمت دوست حقی امیر ارسلان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
باربر ماسوله عاطفه

باربر ماسوله عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عباسی خانقاهبر زهرا

عباسی خانقاهبر زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شکیبا ولدی فاطمه

شکیبا ولدی فاطمه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حقیقی هدیه

حقیقی هدیه

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فتوحی امیر محمد

فتوحی امیر محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خلاق دوست صفورا

خلاق دوست صفورا

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رزمگیر سید علی

رزمگیر سید علی

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقی زاده فاطمه

تقی زاده فاطمه

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قویدل صومعه سرائی هدیه

قویدل صومعه سرائی هدیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قیامی علیرضا

قیامی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
موسوی زاده زرکامی سید علی

موسوی زاده زرکامی سید علی

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امساک پور گوراب زرمخی علیرضا

امساک پور گوراب زرمخی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظام دوست لیف شاگرد مبارکه

نظام دوست لیف شاگرد مبارکه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیرین پور توسه کله محمد امین

شیرین پور توسه کله محمد امین

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عاشوری آتنا

عاشوری آتنا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصیری تنیانی سیده زهرا

نصیری تنیانی سیده زهرا

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پوریزدان بخش فاطمه

پوریزدان بخش فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شکری مقدم مبین

شکری مقدم مبین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قنبرزاده علیرضا

قنبرزاده علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آرزومند صومعه سرائی امید

آرزومند صومعه سرائی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 6:48:31 PM
Menu