ليلان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ليلان

جهان دیده امیر

جهان دیده امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
خوش منظر آرمین

خوش منظر آرمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اعتماد محمد

اعتماد محمد

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زینالی شیرینکند رضا

زینالی شیرینکند رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زارع خواه محمد رضا

زارع خواه محمد رضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پیری زاد علی

پیری زاد علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:24:56 AM
Menu