گوگان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گوگان

ملک زاده آیسان

ملک زاده آیسان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خیراتی گاوگانی سپیده

خیراتی گاوگانی سپیده

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کاظم پور دلسا

کاظم پور دلسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شیخ فرجی محمد

شیخ فرجی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نقی زاده ثنا

نقی زاده ثنا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
6/4/2023 1:56:10 PM
Menu