شهرك سهند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهرك سهند

ولدقمی علی

ولدقمی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پورحسینی طاها

پورحسینی طاها

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علیزاده مقتدر حنانه

علیزاده مقتدر حنانه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حاجی عباس اوغلی ثنا

حاجی عباس اوغلی ثنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امیری مینق فرناز

امیری مینق فرناز

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
طهماسب نژاد مریم

طهماسب نژاد مریم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
راثی ابراهیم

راثی ابراهیم

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدی آیدا

محمدی آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
بقال غازانی علیرضا

بقال غازانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبادی آتنا

عبادی آتنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهرآذر دلیران فاطمه

مهرآذر دلیران فاطمه

جغرافيا|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پیش دست پردیس

پیش دست پردیس

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدالصمدی انیسه

عبدالصمدی انیسه

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صحت سینا

صحت سینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
میر ستاریان میر سجاد

میر ستاریان میر سجاد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودی کرمجوان هلیا

محمودی کرمجوان هلیا

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
واقفی سهیل

واقفی سهیل

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حلیمی میلانی هانیه

حلیمی میلانی هانیه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالح پور نساء

صالح پور نساء

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ساکن آذری مبینا

ساکن آذری مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امیدوار خطیبی سپیده

امیدوار خطیبی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولد عبداله آس اسما

ولد عبداله آس اسما

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورعلی علیرضا

پورعلی علیرضا

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آراسته مهدی

آراسته مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شکوهی امین الهه

شکوهی امین الهه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
تقوی نیا مهدیه

تقوی نیا مهدیه

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افتخاری مرتضی

افتخاری مرتضی

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
علیزاده فاضل آزرو

علیزاده فاضل آزرو

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مستغنی امیرفاروق

مستغنی امیرفاروق

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفوی اسکندانی پردیس

صفوی اسکندانی پردیس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عشاقی علیرضا

عشاقی علیرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غیبی عسل

غیبی عسل

نقاشي|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
رحیمی حانیه

رحیمی حانیه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اکبری اسماء

اکبری اسماء

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مواتی لیقوان مهدیه

مواتی لیقوان مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پوردرگاهی نسرین

پوردرگاهی نسرین

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مظلوم بشیری آیدا

مظلوم بشیری آیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 3:13:20 PM
Menu