باسمنج

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر باسمنج

فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جابری زمهریر اعظم

جابری زمهریر اعظم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دولت آبادی مریم

دولت آبادی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تمجیدزاده علی

تمجیدزاده علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
اژدری زیریان رقیه

اژدری زیریان رقیه

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسینی پریا

حسینی پریا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رنجور سعیده

رنجور سعیده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صفری منیره

صفری منیره

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کشتی گیر سمانه

کشتی گیر سمانه

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شیرویه فاطمه

شیرویه فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفری امندی مهدیه

جعفری امندی مهدیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صدقی هروی صبا

صدقی هروی صبا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
5/30/2023 6:23:55 PM
Menu