ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ملكان

انتظاری امیرحسن

انتظاری امیرحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
خیرالهیان فهیمه

خیرالهیان فهیمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

8سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
سلیمانی لیلا

سلیمانی لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
عشرتی ملکی علی

عشرتی ملکی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
بابازاده ملکی لیلا

بابازاده ملکی لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
رشیدیان محدثه

رشیدیان محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسمعیل یان آیلار

اسمعیل یان آیلار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صادقی رویا

صادقی رویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تقی زاده حانیه

تقی زاده حانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
تقی زاده راضیه

تقی زاده راضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
داشبلاغی رضا

داشبلاغی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هوشیار زهرا

هوشیار زهرا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
غفوری سمیرا

غفوری سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قطبی شقایق

قطبی شقایق

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تقی زاده مائده

تقی زاده مائده

نقاشي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

هنر
گلی زاده امیررضا

گلی زاده امیررضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شمایلی نیلوفر

شمایلی نیلوفر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خانبابایی سعید

خانبابایی سعید

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عزیز لیلا

عزیز لیلا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خدایاری فرید

خدایاری فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حمدی هپی سمیرا

حمدی هپی سمیرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حنیفی مهدی

حنیفی مهدی

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده ابراهیم

اسمعیل زاده ابراهیم

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضوی مهدی

رضوی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدیاری مریم

محمدیاری مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کرمی مهدی

کرمی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علی فر زهرا

علی فر زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاجی زاده ملکی پریسا

حاجی زاده ملکی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علی اصغرزاده یاشار

علی اصغرزاده یاشار

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نظری علی

نظری علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
چایچیان ملکی نگار

چایچیان ملکی نگار

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/3/2023 1:33:59 AM
Menu