چالدران سياه چشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر چالدران سياه چشمه

طهمورثی صبا

طهمورثی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مقدسی امیر

مقدسی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پورنجف یدالله

پورنجف یدالله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
جعفرزاده رضا

جعفرزاده رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
حسین پور تیمور آبادی بیتا

حسین پور تیمور آبادی بیتا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بیگلری جمیله

بیگلری جمیله

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مقیمی حیدرانلو بهمن

مقیمی حیدرانلو بهمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:04:12 AM
Menu