بوكان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بوكان

رشیدی میدیا

رشیدی میدیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
امین الاسلام زاده سید ایمان

امین الاسلام زاده سید ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
امینی الهام

امینی الهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
دادک اسری

دادک اسری

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
موسوی پرشنگ

موسوی پرشنگ

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
تابناک قزقاپان پریوش

تابناک قزقاپان پریوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
قربانی پور آریان

قربانی پور آریان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
افخم زاده امین

افخم زاده امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
امین زاده بوکانی سینا

امین زاده بوکانی سینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رحمانی کیان

رحمانی کیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
کشتی شاشا وریا

کشتی شاشا وریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
یزدان ستا وحید

یزدان ستا وحید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شریف آذر نگار

شریف آذر نگار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ابراهیمی ناصر

ابراهیمی ناصر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ابراهیم پور فرزانه

ابراهیم پور فرزانه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسنی آیدا

حسنی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسنی فرانک

حسنی فرانک

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بایزیدپور شیما

بایزیدپور شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بایزیدپور شیدا

بایزیدپور شیدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قادری امین

قادری امین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
آبدردیده یوسف

آبدردیده یوسف

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شامه اوین

شامه اوین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رمضانی موشاندره پرستو

رمضانی موشاندره پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احمدی کیا ناصر

احمدی کیا ناصر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمد

حسینی سیدمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کریمی جوان سینا

کریمی جوان سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یاسمی صلاح

یاسمی صلاح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صادقی آذر میلاد

صادقی آذر میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جواهری الهه

جواهری الهه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسدی طومار آغاج زانیار

اسدی طومار آغاج زانیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کریمی دانیال

کریمی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شیخی هبکی هیرو

شیخی هبکی هیرو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کاکه رشی فرهاد

کاکه رشی فرهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباسی امید

عباسی امید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صالحی نوید

صالحی نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رستم پور آرمان

رستم پور آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدزاده شیدا

محمدزاده شیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خزمه بنفشه

خزمه بنفشه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عزیزی میدیا

عزیزی میدیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کریمی کیانوش

کریمی کیانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سیدشکری یعقوب

سیدشکری یعقوب

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلیمانی سیروان

سلیمانی سیروان

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
شیخ قادری کوثر

شیخ قادری کوثر

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گلکار میلاد

گلکار میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شاه محمدیان پریسا

شاه محمدیان پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خالقی مهناز

خالقی مهناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سلیمانی خزاعی سیامند

سلیمانی خزاعی سیامند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آهنگری داود

آهنگری داود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فرجی پریا

فرجی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جمشیدی پویا

جمشیدی پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
لطفه سوسن

لطفه سوسن

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

زبان
پرتوی پیام

پرتوی پیام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاجری سروه

قاجری سروه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عزیزی سمیرا

عزیزی سمیرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کاکه یکشوه هاجر

کاکه یکشوه هاجر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آزادوار سحر

آزادوار سحر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ملارحمانی اسماعیل

ملارحمانی اسماعیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غفوری نوید

غفوری نوید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گل محمدی نگار

گل محمدی نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امینی محمد

امینی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امین پور شیرکو

امین پور شیرکو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدی نسیم

احمدی نسیم

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابراهیمی یار مریم

ابراهیمی یار مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
کریمی محمد

کریمی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدغکندی کمال

محمدغکندی کمال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفیعی محمدنوید

شفیعی محمدنوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقی اسوه

صادقی اسوه

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
کریمی فرد شایان

کریمی فرد شایان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
قادری هلاله

قادری هلاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کرامتی سانجود سروه

کرامتی سانجود سروه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داور زانیار

داور زانیار

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شریف زاده علم آباد کازیوه

شریف زاده علم آباد کازیوه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
خسروی دانیال

خسروی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باپیری میلاد

باپیری میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احمدی پروانه

احمدی پروانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معروفی پریسا

معروفی پریسا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شابازی افسانه

شابازی افسانه

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مولانی پژاره

مولانی پژاره

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نبی زاده پریسا

نبی زاده پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظامی ساوجبلاغی سیده آیدا

نظامی ساوجبلاغی سیده آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یوسفی سیران

یوسفی سیران

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قادری سپیده

قادری سپیده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدی امیر

احمدی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
میهن خواه مسعود

میهن خواه مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کریمی آذر امین

کریمی آذر امین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قرنی متین

قرنی متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فتحی فاطمه

فتحی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهیمی هانیه

ابراهیمی هانیه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رستمی کالیه

رستمی کالیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قادری کلتپه بوکان شیوا

قادری کلتپه بوکان شیوا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدی نشاط

احمدی نشاط

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدحسنی ماندانا

محمدحسنی ماندانا

گردشگري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زایر گلوانی معروف

زایر گلوانی معروف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طاهری کمند

طاهری کمند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
یوسفی سروش

یوسفی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دوستی سمیرا

دوستی سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسعدی پیمان

اسعدی پیمان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

6سال کانونی / 28 آزمون

زبان
افسوسی سردار

افسوسی سردار

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شریفی علی

شریفی علی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پاکزاد پریا

پاکزاد پریا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حمیدی مهسا

حمیدی مهسا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دادرس محمد

دادرس محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
افخمی اسرین

افخمی اسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مینه پله لیمو

مینه پله لیمو

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خالندی ثنا

خالندی ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستم نژاد مبینا

رستم نژاد مبینا

تاريخ|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جای باش شاهین

جای باش شاهین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کامیاب فر کوثر

کامیاب فر کوثر

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
سهرابی ترکدره مادح

سهرابی ترکدره مادح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهیمی فرزاد

ابراهیمی فرزاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلچینی جمال

گلچینی جمال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زندش کیان

زندش کیان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبداله نژاد اسماعیل

عبداله نژاد اسماعیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسمعیلی امین

اسمعیلی امین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وهاب زاده سهراب

وهاب زاده سهراب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جورپور امید

جورپور امید

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حکمتی هیمن

حکمتی هیمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فکنازی حنیفه

فکنازی حنیفه

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عثمانی خدیجه

عثمانی خدیجه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افسوسی سمیه

افسوسی سمیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروی سوما

خسروی سوما

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
میکائیلی گولی عایشه

میکائیلی گولی عایشه

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حاجی اسمعیلی محمد

حاجی اسمعیلی محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجی محمودی آلا

حاجی محمودی آلا

گردشگري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خالدی محمد

خالدی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امینی محمد

امینی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صوفی حسینی سیامک

صوفی حسینی سیامک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدعباسی ابراهیم

محمدعباسی ابراهیم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علی کرمی عبدالباسط

علی کرمی عبدالباسط

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسولی قاجر کوثر

رسولی قاجر کوثر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیار ناصر

علیار ناصر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مینافر آمنه

مینافر آمنه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حمه خانی سوما

حمه خانی سوما

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ملامحمودی فروزان

ملامحمودی فروزان

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد زاده سیده سمیه

محمد زاده سیده سمیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هنرمند بیانه

هنرمند بیانه

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدی زانیار

محمدی زانیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدی بهنام

عبدی بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی راد صبا

محمدی راد صبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نبی زاده قلایچی روژین

نبی زاده قلایچی روژین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبداله زاده ارسلان

عبداله زاده ارسلان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
منگر میدیا

منگر میدیا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجی محمدی آوات

حاجی محمدی آوات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خوش آب امید

خوش آب امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
توحیدی محمد رضا

توحیدی محمد رضا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدامرادی محسن

خدامرادی محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حمزه زاده سحر

حمزه زاده سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن نژاد سارا

حسن نژاد سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فروزش ثریا

فروزش ثریا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدری علی رضا

حیدری علی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کریمی برده زدی سهیلا

کریمی برده زدی سهیلا

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نادردوست شیدا

نادردوست شیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صوفی محمدی امید

صوفی محمدی امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحیم نوری جانی یونس

رحیم نوری جانی یونس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسینی سحر

حسینی سحر

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفوی محمد

مصطفوی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دامور پریسا

دامور پریسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمد حسینی سوما

محمد حسینی سوما

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قریشیان سیدمحمد هادی

قریشیان سیدمحمد هادی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نصیری بوکانی شایان

نصیری بوکانی شایان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
آریایی ملک مهدی

آریایی ملک مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 2:52:49 PM
Menu