مياندوآب

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مياندوآب

اجاقی میاندوآب نگین

اجاقی میاندوآب نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
امیریان یگانه

امیریان یگانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
عبادیان امیر محمد

عبادیان امیر محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 138 آزمون

ریاضی
صادقی مرضیه

صادقی مرضیه

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
فرج زاده محمد امین

فرج زاده محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
قراباغلو محمد

قراباغلو محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
عزیزیان رضا

عزیزیان رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
مهرآسا توحید

مهرآسا توحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
خانزاده امیرحسین

خانزاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
عباداللهی میلاد

عباداللهی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
معبدیان مبین

معبدیان مبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
اسلامی آریان

اسلامی آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
صمدیان آیسان

صمدیان آیسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
لطفی جعفر

لطفی جعفر

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
حق زاده هادی

حق زاده هادی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسمعیلی حمیدرضا

اسمعیلی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
لندنیان سینا

لندنیان سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ممقانی مبین

ممقانی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمودی سمانه

محمودی سمانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جمالی امیرحسین

جمالی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عباسی مینا

عباسی مینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
عباسی رویا

عباسی رویا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
بهمنی ویدا

بهمنی ویدا

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شهبازی رضا

شهبازی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دانی هلنا

دانی هلنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آشفته افسانه

آشفته افسانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عظیمی رضا

عظیمی رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نریمانی محمد

نریمانی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ایمانی سینا

ایمانی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صمدی امیر

صمدی امیر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رفعتی حدیث

رفعتی حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سمندری فاطمه

سمندری فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فریدنیا یگانه

فریدنیا یگانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قاسمی آیدا

قاسمی آیدا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شکری هادی

شکری هادی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صفایی سمیه

صفایی سمیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صمدی حامد

صمدی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خدایی اقدم فرشید

خدایی اقدم فرشید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نصیرزاده ویدا

نصیرزاده ویدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نویدفر مریم

نویدفر مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صمدزاده کوثر

صمدزاده کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلیمانی اولدوز

سلیمانی اولدوز

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عشقی علی

عشقی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بویر حمیدرضا

بویر حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناصریان آیدا

ناصریان آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشاری فرزان

افشاری فرزان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فضلی کوثر

فضلی کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شامی سیاوش

شامی سیاوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بشارت علی

بشارت علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خیردست زهرا

خیردست زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
اکبری آیلین

اکبری آیلین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
بقالی زیبا

بقالی زیبا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ولی زاده فاطمه

ولی زاده فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزیزی سینا

عزیزی سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بدیع میاندوآب بیتا

بدیع میاندوآب بیتا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذرغم مرتضی

ذرغم مرتضی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آزادی مصطفی

آزادی مصطفی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
داداش پور معصومه

داداش پور معصومه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دلداده فروغ

دلداده فروغ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:08:02 PM
Menu