مهاباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مهاباد

احمد زاده گلستان

احمد زاده گلستان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

9سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
محمدیان زهرا

محمدیان زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
صداقتیان شیرین

صداقتیان شیرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
بزرگمهر محمد

بزرگمهر محمد

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
میکائیلی کتانه

میکائیلی کتانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

8سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عثمانی آمانج

عثمانی آمانج

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
قادری آرش

قادری آرش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
آریا بیژن

آریا بیژن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
جهانگیری سیاوش

جهانگیری سیاوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
طوفانی شاهین

طوفانی شاهین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رحیمی آیدا

رحیمی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
علیالی متین

علیالی متین

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
طاهری چیا

طاهری چیا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قادرزاده آریا

قادرزاده آریا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نیک فر پویا

نیک فر پویا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عزیز زاده ابراهیم

عزیز زاده ابراهیم

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عزیز خیال محمد

عزیز خیال محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سپاسی شادمهر

سپاسی شادمهر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
احمدی سوما

احمدی سوما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمدی امین

احمدی امین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
علی پور مکارم آریان

علی پور مکارم آریان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
معروفی کاظم

معروفی کاظم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهشتی هادی

بهشتی هادی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

زبان
نبی زاده مرانه سمیه

نبی زاده مرانه سمیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خضری متین

خضری متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبداله زاده سوما

عبداله زاده سوما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نریمانی احسان

نریمانی احسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خلیلی پور سمیرا

خلیلی پور سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شاه محمدی منبر میلاد

شاه محمدی منبر میلاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
ملا سلطانی مکری یونس

ملا سلطانی مکری یونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بیدارمنش نیما

بیدارمنش نیما

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رحیمی شیدا

رحیمی شیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
لاجانی آروین

لاجانی آروین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مینه زاده مروت دوست مهران

مینه زاده مروت دوست مهران

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدی پسند

محمدی پسند

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ثنایی سیامک

ثنایی سیامک

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
چلبی پریا

چلبی پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
درویشی حسن

درویشی حسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بابان زاده بابان

بابان زاده بابان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سرروت دربه سید سینا

سرروت دربه سید سینا

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاتحی آکو

فاتحی آکو

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسلامی محمدجواد

اسلامی محمدجواد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمودی مینو

محمودی مینو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عزیزی دنیا

عزیزی دنیا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسینی سیدادریس

حسینی سیدادریس

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آزیز روژان

آزیز روژان

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدی نژادی فرهاد

محمدی نژادی فرهاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدیان نیما

احمدیان نیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باکری امید

باکری امید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
غلام کریمی آرمان

غلام کریمی آرمان

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آشناگر شاهو

آشناگر شاهو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رئوفی امین

رئوفی امین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منصوری زاگرس

منصوری زاگرس

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سخاوت نژاد کیمیا

سخاوت نژاد کیمیا

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کرده لاچین اسامه

کرده لاچین اسامه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خضری زاهد

خضری زاهد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحیم زاده پویا

رحیم زاده پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهشتی آرین

بهشتی آرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جلال شکوهی مهسا

جلال شکوهی مهسا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معروفی آذر آرین

معروفی آذر آرین

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مصطفی شادی

مصطفی شادی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مالکی مریم

مالکی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امینی میکائیل

امینی میکائیل

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
چیره توانا

چیره توانا

فلسفه|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خلیل پور علی

خلیل پور علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حمزه پور سالار

حمزه پور سالار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خلیل پور حنیفه

خلیل پور حنیفه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سوری سیاوش

سوری سیاوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محممد نژاد عطیه

محممد نژاد عطیه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کشمیری لیلا

کشمیری لیلا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علیزاده سردار

علیزاده سردار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پور حسن مراد

پور حسن مراد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداله پور ایوب

عبداله پور ایوب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خضری محمد

خضری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پیروتی نازیلا

پیروتی نازیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معروفی محمد

معروفی محمد

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شیخ آقایی اوین

شیخ آقایی اوین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حامدی دیار

حامدی دیار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زاهدی نادیا

زاهدی نادیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شیخه پور منیره

شیخه پور منیره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسول پور ابراهیم

رسول پور ابراهیم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزیزی ارشد سیامند

عزیزی ارشد سیامند

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قهرمانی کیا

قهرمانی کیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داودی سمکو

داودی سمکو

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خالندی فائزه

خالندی فائزه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عثمانی لقمان

عثمانی لقمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رزاقی آرمین

رزاقی آرمین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مام نبی فردین

مام نبی فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مومنی فاروق

مومنی فاروق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شیخ آقایی جلال

شیخ آقایی جلال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پلاک رسول

پلاک رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
لنپری امید

لنپری امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوربخش سروش

نوربخش سروش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
شیخه زاده محمدرضا

شیخه زاده محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رشی محمد

رشی محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سراجی مکری روژین

سراجی مکری روژین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
گلابی میثم

گلابی میثم

شيمي محض|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عبدالهی بیانه

عبدالهی بیانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
شیخ آقایی آسا

شیخ آقایی آسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عبداله زاده آرمان

عبداله زاده آرمان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حیرانی ستوده

حیرانی ستوده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 9:09:03 AM
Menu