اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اروميه

نوروزی رکسانا

نوروزی رکسانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
ابراهیمی امین

ابراهیمی امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
محبی علی سا

محبی علی سا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خموئی پور مهران

خموئی پور مهران

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمودزاده هانیه

محمودزاده هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جلیل زاده آیدا

جلیل زاده آیدا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
جبرئیل یان سودا

جبرئیل یان سودا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رزمی مریم

رزمی مریم

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قربانی رقیه

قربانی رقیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
واعظی قوشچی مهدیه

واعظی قوشچی مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فاضلی مهرکیا

فاضلی مهرکیا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اصغری اسما

اصغری اسما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شکاری علی

شکاری علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درویش پور نوید

درویش پور نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خشتی آذر صبا

خشتی آذر صبا

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی قره باغ امیر

محمدی قره باغ امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آزاد سینا

آزاد سینا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدی زاده حسین

مهدی زاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبری سالار

قنبری سالار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدی سولماز

عابدی سولماز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خشتی آذر هانیه

خشتی آذر هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پاشا سینا

پاشا سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آلیلو نازیلا

آلیلو نازیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صوفی سیران

صوفی سیران

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پورنادر محمدرضا

پورنادر محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اردشیری شایان

اردشیری شایان

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
زلفی گل مایده

زلفی گل مایده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اکبری پارسا

اکبری پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قهوچی محمد

قهوچی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سیدمردانی میرفاضل

سیدمردانی میرفاضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محب علی لیلا

محب علی لیلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صاحب رافت فرداد

صاحب رافت فرداد

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستم زاد محدثه

رستم زاد محدثه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جباری قره باغ زهرا

جباری قره باغ زهرا

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مبادرثانی مبین

مبادرثانی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پروین علی

پروین علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کیاست فر محیا

کیاست فر محیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصلی بکی نیکی

اصلی بکی نیکی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقیقی شیرین

حقیقی شیرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طه زاده محمدامین

طه زاده محمدامین

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
حاتمی سارا

حاتمی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدی زاده علیار نیکو

عبدی زاده علیار نیکو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کدخدایی داحمدی پویا

کدخدایی داحمدی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مظفری زهرا

مظفری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تیموری ایلار

تیموری ایلار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قدسی آستان فاطمه

قدسی آستان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نگینی سید امیرحسین

نگینی سید امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرجپور دلشاد

فرجپور دلشاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
موسوی میر بهراد

موسوی میر بهراد

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اکبریان گل نسا

اکبریان گل نسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طیب قاسمی سحر

طیب قاسمی سحر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نوبخت بالدرلو مرضیه

نوبخت بالدرلو مرضیه

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملکی محدثه

ملکی محدثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رسولی ملک طالشی زهرا

رسولی ملک طالشی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شکیبا دنیز

شکیبا دنیز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدزاد آیسان

محمدزاد آیسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حبیبی قصور منیر

حبیبی قصور منیر

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مستو سکینه

مستو سکینه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مقصودی آرین

مقصودی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مولایی قهرمانلوی علیا زهرا

مولایی قهرمانلوی علیا زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اصغر زاده سیده زهرا

اصغر زاده سیده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبادی الهه

عبادی الهه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خواجه محمدلو مهدیه

خواجه محمدلو مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رستمی رقیه

رستمی رقیه

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسام یوکا

حسام یوکا

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدی قیچاق رقیه

مهدی قیچاق رقیه

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کریم نژاد زینب

کریم نژاد زینب

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شیرزاد کله خری سکینه

شیرزاد کله خری سکینه

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خضرلو امیر عطا

خضرلو امیر عطا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نوری واحد سالار

نوری واحد سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اخلاقی فائزه

اخلاقی فائزه

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نعمت زاده مهسا

نعمت زاده مهسا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:12:51 PM
Menu