گزبرخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر گزبرخوار

هادیان جزی امیر علی

هادیان جزی امیر علی

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حیدرپور جزی فاطمه

حیدرپور جزی فاطمه

مشاوره|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
داوطلب فرزانه

داوطلب فرزانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلطانزاده حسین

سلطانزاده حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عرفانی ریحانه

عرفانی ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
هادیان فاطمه

هادیان فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ایزد پناه ایمان

ایزد پناه ایمان

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جهانبخش مائده

جهانبخش مائده

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاتمیان علیرضا

حاتمیان علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سجادی زهرا سادات

سجادی زهرا سادات

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدی جزی مهدی

محمدی جزی مهدی

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آزادی علی

آزادی علی

زبان شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غیاث فاطمه

غیاث فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدیری علی

قدیری علی

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلیم زاده رویا

سلیم زاده رویا

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/2/2023 4:11:49 PM
Menu