بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بادرودكاشان

طارمی بادی علیرضا

طارمی بادی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پور عسگر علیرضا

پور عسگر علیرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غربالی مریم

غربالی مریم

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قربیان مصطفی

قربیان مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فروزاد زهرا

فروزاد زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آقا دوستی زهرا

آقا دوستی زهرا

مشاوره|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:08:12 AM
Menu