هنديجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر هنديجان

بحرکانی مهدی

بحرکانی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
گشتیل ساسان

گشتیل ساسان

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نکوئی شکیبا

نکوئی شکیبا

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شعبانی علیرضا

شعبانی علیرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
درویشی محمد رضا

درویشی محمد رضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | محروم-بومي سيل زده خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بنگی محمد امین

بنگی محمد امین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبادی مهدی

عبادی مهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گشتلیان محمد علی

گشتلیان محمد علی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
5/30/2023 6:01:42 PM
Menu